Öğrenmek istediğim, Bilip yazıya geçirmek istediğim pek çok konu var. Burada aklıma gelime geldikçe todo-list gibi ekleyip yazıya döküp tamamlamak istiyorum.

Öğrenmek için

Javascript ağırlıklı bir eğitim olacak. Sırasıyla gitmeniz yararınıza olabilir.

JavaScript

Tanım

 • Javascript'e Giriş

Değişkenler

 • Değişken Tanımlama
 • Let ve Const Farkı
 • Değişken Tanımlama Kuralları

Primitive Veri Tipi

 • Veri Tiplerinin Tipleri
 • null & undefined Farkı
 • String Veri Tipi
 • Template String
 • String Methodları
 • Numbers
 • Math Objesi
 • Symbol
 • Tip Dönüşümleri

Operatörler ve Durum Kontrolü

 • Operatörler
 • İf / Else Durumları
 • Switch Case Durumları
 • For Döngüsü
 • While Döngüsü

Scope Değişkeni ve Scope Zinciri

 • Global Scope
 • Block Scope
 • Lexical Scope

Arraylar ve Objectler

 • Array
 • Array methodları
 • Çok Boyutlu Array
 • forEach ve "for of" Kullanımı
 • Object
 • "for in" kullanımı
 • Destructuring
 • Sets
 • Maps ve WeakMaps

Fonksiyonlar

 • Fonksiyonlar
 • Spread Operator ve Rest Parameters
 • Default Parameters
 • Callback Fonksiyon
 • Map, Filter ve Reduce Fonksiyonları
 • Array Methodları => Sort
 • Array Methodları => Some & Every

Object Oriented Programming

 • Prototypal Kalıtım
 • Fonksiyonun Constructor'ı
 • Fonksiyon Yapıcıları genişletmek
 • Sınıflar
 • Alt Sınıflar
 • Arrow Function

Functional Programming

 • Objedeki this keywordu
 • Call, Apply ve Bind
 • Closures
 • Functional Chaining

Async Javascript

 • Blocking vs Non-Blocking
 • Promises
 • Async Await
 • Rest API
 • GET, POST, PUT
 • Fetch API

Javascript ve HTML

 • DOM
 • DOM Events
 • Event Bubbling and Capturing
 • Debounce Function
 • Trottling
 • Build Todo App

ES2019 Feature

 • Object Method => Object.fromEntries()
 • Array Methods =>flat() & flatMap()
 • String Methods =>trimStart() & trimEnd()
 • Symbol.description()
 • Optional Catch Binding